Wedding Việt - An

Hình ảnh tiệc cuối Việt - An, chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc.